fredag 21 december 2012

TIME FOR CHANGE

Poängen med "A Fistfull of Jämtland" är -
Att skapa en månatlig filmvisning / upplevelse där både publiken och filmskapare ser sina filmer för första gången, vilket gör att publiken deltar i en kollektiv upplevelse som har en stämning laddad med förväntan och spänning. Digitala filmskapare / Konstnärer från Jämtland kommer att skapa ett 30 minuters program med 8 korta dokumentärfilmer baserade på lokala frågor och aktualiteter. De färdiga filmerna visas direkt för en publik på en biograf i Östersund första lördagen i varje månad. Varje film kommer att göras med endast en rulle super 8 film som får plats i din handflata ("A fistfull of Jämtland"). Filmerna kommer att redigeras direkt i kameran, deltagarna skapar även ett soundtrack till filmen. När den färdiga produktionen visas blir det premiär både för publik och filmskapare. Filmskapande är idag tillgängligt för nästan vem som helst med en digital enhet som till exempel mobiltelefon eller en digitalkamera, det råder en "filma nu-fixa sen" mentalitet. Bilderna fångas på ett enkelt sätt och manipuleras därefter. Vem som helst kan bli en filmare, vilket är positivt då filmskapandet är tillgängligt för många. Filmens konstnärliga uttryck och viljan att berätta något med filmandet har på ett sätt hamnat i skymundan, projektets syfte är att tänka först och filma sen. Att filma analogt med begränsad mängd film ger den kreativa utmaningen som kan hjälpa filmskaparen i framtida digitala filmskapanden. Varje deltagare har samma mängd film för att skapa en kort dokumentärfilm som behöver vara väl genomtänkt i sin form med rätt exponering. Det filmskaparna belönas med är således överförbara färdigheter till deras digitala metoder, publiken blir en del av upplevelsen, och Jämtland får ett arkiv av analoga filmer om lokala frågor som kommer att vara tillgänglig för eftervärlden i hundra år till skillnad från vissa digitala filmer som inte kommer att överleva. Projektet blir ett unikt tidsdokument samtidigt som den filmiska förmågan höjs.